rum 1 - Art déco

Art déco används som beteckning för den stil och brukskonst som tillverkades mellan första och andra världskriget. Stilen kulminerade med utställningen i Paris 1925 ”Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” från vilken namnet kan härledas.


Art déco kännetecknas av geometriska former och dekorer och den har många drag av den under 1920-talet förhärskande nyklassicismen, se på inläggningarna i bordet och spegeln. Stilen strävade mot förenkling, jämfört med tidigare stilar och byggde mer på industriell massproduktion. I art deco betonas dock det dekorativa och exklusiva och den man sägas vara en dekorativ föregångare till funktionalismen.


I Sverige var art décor inte alls så lyxbetonad, som den ursprungliga franska stilen var. Möblerna och lampan i rummet är exempel på den enklare svenska formen av stilen, som den kan ha tett sig i ett modernt rum från 1920-talets senare del. Färgskalan var dov med svart och guld som sofistikerade stilelement.


Tavlorna anspelar dels på den framtidstro som rådde, man byggde skyskrapor i New York och filmkonsten, som nu nådde en stor publik. Men också på den nyskapande, mer nonfigurativa konst som började utvecklas av många konstnärer speciellt i Paris.