Rum 10 - Gustavianskt

Medan Gustav III ännu var svensk tronföljare år 1770 besökte han Frankrike och fick inspiration till den nya stilen, som kom att uppkallas efter honom. När han återvände hem hade han med sig föremål, ritningar och modeller, som blev förlagor för våra hantverkare. Raka linjer ersatte rockens böjda och dekorationer blev stramare. Vanliga stilelement var festånger, girlanger och bandrosetter. I Sverige förenklades stilen därför att våra hantverkare inte var lika skickliga som de var på kontinenten. Det gjorde att stilen fick större betydelse hos allmogen, eftersom det var enklare att kopiera de rakare formerna.


Tio år senare gjorde kungen en resa till Italien, där han och hans medresenärer, varav många var konstnärer, kom i direkt kontakt med den klassiska antiken. Bland annat hade staden Pompeji då nyligen upptäckts och var under uppgrävning. Med sig hem hade de förutom inspiration också antika skulpturer. För att kunna hänga med i stilutvecklingen, engagerade den intresserade kungen sedan agenter som förmedlade ritningar och annat aktuella material från Europa. Stilen kom att hämta inspiration från antika ideal och förebilder.


I rummet finns karmstolar, bord och en byrå av en typiskt gustaviansk stil, men det är inte från tiden utan senare stilkopior. Den ovala spegeln är typiskt gustaviansk och den kunde även ha ljushållare. Ljuskronan med många och långa prismor, är typisk för tiden.