rum 13 - Bedårande Biedermeier

Biedermeier kom den stil att kallas som var modern ca 1825-1850. Den följde efter Karl Johan stilen, d.v.s empiren och kallas också senempir. Det var en tid då industrialismen började i Sverige och borgarklassen växte. Ordet Biedermeier kommer från en fiktiv figur som förkroppsligade tidens ideal, en präktig borgare. Stilen hämtade influenser mest från Tyskland, Österrike och Danmark och inte som tidigare främst från Frankrike.


Möbelstilen präglas av vardaglig, borgerlig trivsel och tillbakahållen romantik. Den är smakfull, enkel, nedtonad, mjukare och bekvämare i formgivningen än den föregående empiren. Pga industrialiseringen fick fler det bättre. Man ordnade gärna samkväm och träffades i salonger där de sköna konsterna främjades.


Ljusa träslag som björk och alm användes, till skillnad från Karl Johanstilens mörka mahogny. Gärna med lätt svängda former, svärtade detaljer, men utan överdrifter.


Möblerna i detta rum är ljusa och lätta. Stolsdynan skulle vara stoppad, som på vår fåtölj och gärna med broderier. Pallen med sina svängda ben är också typisk.

Populärt mot allt det ljusa var svarta detaljer, som t ex på tavlornas hörn och vanliga ornament var ymnighetshorn, solfjädersornament och inläggningar i halvmåneform.