rum 14 - Renässansen

Renässansen, av franskans renaissance, "pånyttfödelse"...


Stilen uppkom i italien på 1400-talet, men den kom inte till Sverige förrän på Gustav Vasas tid, på 1520-talet. Den hade klassiska förebilder och den svenska tolkningen av stilen var pga landets mindre resurser, mer återhållsam. Vasasönerna kallade in konstnärer från Italien, Tyskland och Nederländerna, som dekorerades av lokala konstnärer. En nyhet för tiden var intarsia, dvs inlagda mönster i dörrar, skrin och möbler. Av naturliga skäl finns få miljöer och möbler från tiden bevarade, men det finns bland annat på Gripsholms och Kalmar slott.


Inredningskonsten kom även till uttryck i färgstarka textilier. Möbleringen var huvudsakligen väggfast med undantag för stolen, som markerade högsätet och var kungens eller husbondens plats. Utöver de väggfasta möblerna fanns kistor för förvaring, som i det här rummet.


Stolen i rummet är en så kallad dantestol, som i detta fall är en stilkopia från 1800-talet. Det är även bordet i nyrenässans, en nystil som togs upp under 1800-talets andra hälft. Tavlorna var porträtt eller religösa motiv.


Naturligtvis är det inte tidsenligt med speglar, lampor och byråer, som i rummet, utan det är en eftergift till dagens bekvämlighet.