rum 15 - älgrummet

...älgrummet? Ännu ett undantag som bekräftar regeln.

Åter igen det geografiska läget samt något typiskt svenskt.