rum 17- blomstrande allmoge

Den rustika stil som var vanlig i det svenska bondesamhället främst under tiden 1750-1850 brukar kallas Allmogestil eller Folkkonst. Ordet Allmoge kommer från fornsvenskans all mogen, som betyder allt folket, allmänheten.

Föremål och möbler var tillverkade av trä eller smide, på den egna gården eller av en lokal hantverkare och de flesta föremålen var målade. Stilmässigt låg möblerna långt efter det som var modernt bland de ledande skikten i landet. Under 1700-talet hade möblerna influenser av barock och så vidare.

I och med industrialismen dog allmoge kulturen allt mer ut. Idealet var massproducerade möbler och föremål och de gamla omoderna sakerna eldades ofta upp. Sedan har det svängt upp och ner om folkkonsten uppskattats, just nu är den inte så högt värderad. Mycket har också gått på export eftersom Sverige har så mycket äldre föremål bevarade. Både beroende på vårt klimat och att vi inte haft krig.


Möblernas utseende skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Mest kända är de kurbitsmålade väggmålningarna och dalaskåpen eller Jämtlandsskåpen. Södra Sverige är mest känt för sina bonader och vackra textilier, såsom agedynor och kynnen, från bl.a Skåne.


I rummet finns en blandning av allmoge, det är ett litet hängskåp där viktiga saker kunde förvaras, en skånsk karmstol och några stolar av gammal typ, med enkelt målad ryggbricka.