rum 2 - karl johan

Karl Johan är den svenska benämningen på empiren, som härstammars från kejsar Napoleon och hans arkitekter. Empiren kom till Sverige i samband med utnämningen 1810 av Karl XIV Johan, marskalk Bernadotte, till svensk tronföljare. Empiren var praktfull, med mörka möbler, bronseringar och starka färger i textilierna. Den utvecklades dock snabbt i Sverige till enklare variant, som kom att kallas Karl Johan. Stilen varade endast omkring 20 år och blev då allt enklare och ljusare.


Möblerna var tunga, klumpiga och symmetriska och de hämtade sin form från romersk och egyptisk kejsarstil. Man dekorerade med gripar, örnar, sfinxer, lejon, delfiner och inte minst med krigiska tecken, såsom spjut, sköldar, lagerkransar mm. Raka, runda kolonner är vanliga, liksom guld och svarta detaljer.


Färgerna på väggar och textilier var starka och klara i gult, blått, rött eller grönt, gärna som i rummet använda i kontrast till varandra. Gardinerna var draperade i komplicerade uppsättningar. Träslaget i möblerna var mörkt, t.ex. mahogny och de som finns i rummet har en typisk, Karl Johanstil. Bordet, med ett centralt kolonnben är också karaktäristisk. Sängen har raka stolpar och påminner något om en luxuös fältsäng, vilket var idealet.


Takampeln i rummet, med romersk förebild, var populär, men då med lampolja.

Möblerna i detta rum är inte original från tiden utan senare stilkopior.