Rum 21 - Pampig Barock

Sverige hade sedan 1600-talets mitt blivit en stormakt och stora krigsbyten hemfördes från krigen utomlands. Makthavarna ville därför omvandla de gamla städerna och husen enligt den nya pampiga stilen som länge rådigt på kontinenten. Barocken varade i Sverige i ungefär ett sekel. Ordet barock kommer från det portugisiska namnet för oregelbunden pärla.


I Sverige utvecklades barocken till mer avskalad och enkel variant, än i ursprungslanden Italien och Frankrike. Barockstilen var trots det mycket dyrbar och därför bildades, liksom i England och Holland en förenklad borgerlig barockstil.


Kännetecknande för barocken var ett överdåd av rika utsmyckningar, gärna förgyllda, tex akantusblommor. Möblerna var i trä, men betsades mörka för att efterlikna dyrbarare material. Möbelfötterna kunde vara klotformade och benen spiralsvarvade. Stolsryggarna var höga och en nyhet var fast möbelstoppning. I rummet finns stilkopior av sådana stolar och bord. Takkronan är av så kallad kyrkkronsmodell. På spegeln framgår det typiska rikt skurna och förgyllda elementen.

Väggpaneler, enkla eller rikt skurna var mycket vanligt. På väggarna hade man gärna porträtt eller föremål som påminde om makt och ära.