rum 4 - Vild Vikingatid

Epoken ca 800-1050 brukar betecknas som Vikingatid eller skandinavisk järnålder. Det var en period präglad av kraftiga befolkningsökning samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Det blev grunden för de båtburna plundringståg som skandinaviska krigare företog runt om i Europa och som gjorde att denna kultur blomstrade. Det första kända plundringståget var 793 mot Englands kust och de upphörde runt 1100.


Men de flesta skandinaver levde ett stillsamt liv som bönder och var självförsörjande med jordbruk, fiske och jakt. Genom isländska handskrifter och från runstenarnas texter känner man ändå till en hel del om folkens liv vid denna tid. De kallade sig själva för Nordmän.


Mycket hände under denna tid; kolonisation åt öster och väster, grundandet av handelsstäder, krigståg, uppbyggandet av de skandinaviska rikena och så övergavs den gamla asatron och folken blev kristnade.


I rummet finns en blandning av möbler och föremål från denna tid, som t.ex. en stubbstol, som är en mycket gammal stolsmodell, på träbordet finns ett dryckeshorn, som i de nordiska sagorna spelar en viktig roll och ofta haft en rituell eller magisk betydelse. Drakhuvudet vid sänghimlen är en kopia på ett drakhuvud från Fotevikens. Museum.