rum 6 - medeltiden

Medeltiden är beteckningen för en lång period som sträcker sig ungefär från 1100-1500. Detta rums möblering försöker ge en bild av den stil som förekom under senmedeltiden (1400-talet) i rikare stenbyggnader i Sverige. Denna period kallas också riddartid. Det eftersom det rådande politiska systemet på det flesta håll i Europa var feodalism. I Sverige var det dock inte så stor skillnad på fattig och rik. Det var under medeltiden som nationalstater bildades och Sverige började enas till ett rike, det skedde successivt och från 1200-talet.


Man känner till att möblerna huvudsakligen var väggfasta och av en enklare träkonstruktion, som man med dåtidens redskap kunde tillverka. Så sitter man på väggfasta eller lösa bänkar medan bordet är ett sk bockbord, den äldsta bordstypen i Sverige. Förvaringen skulle varit en kista, eventuellt på benställning.


Rummen på denna tid var sparsamt upplysta och ljuset kom förutom från en öppen spis också från levande lågor i form av facklor och brinnande stickor.


Naturligtvis är det här med hänsyn till dagens komfort, därför det finns flera främmande element för tiden såsom badrum, spegel, tv och sängar av den typ vi nu har.