rum 7 - 50-talet

På 1950-talet var framtidstron stor och Sverige hade den högsta levnadsstandarden i Europa, eftersom vi undsluppit kriget. Det gjorde att decenniet blev väldigt framgångsrikt för svensk formgivning.


TV-apparaterna förändrade hemmens möblering avsevärt, hela familjen tog plats i det som förut varit finsoffan. Men ännu dominerade radion.

IKEA kom ut med sin första katalog 1951 och öppnade sitt för... Visa mer